Usługi księgowe

Polityka ewidencyjna

Właściwa polityka ewidencyjna pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa. Informacje wynikające z ewidencji księgowej i podatkowej muszą być realne, szybkie i kompleksowe. 

Dlatego rachunkowość naszych Klientów staramy się prowadzić wyjątkowo rzetelnie i sumiennie. Gwarancją prawidłowego prowadzenia księgowości jest bieżące monitorowanie wszelkie zmian w przepisach prawno-podatkowych.

Image
Standardowy zakres usługi obejmuje:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu
  • kadry, płace i rozliczenia z ZUS
  • nadzór nad księgami prowadzonymi zewnętrznie
  • administracja finansowo-podatkowa
  • rachunkowość zarządcza
  • inne usługi