Inne usługi

Doradztwo podatkowe
Z podatkami spotykamy się na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej a znalezienie korzystnych rozwiązań wymaga znajomości przepisów prawa.
Doradzamy w zakresie :
  • wpływu określonych zdarzeń gospodarczych na obciążenia podatkowe,
  • kwalifikacji podatkowej kosztów i przychodów,
  • specyfiki funkcjonowania podatku od towarów i usług w zakresie wybranych zagadnień,
  • prawidłowości prowadzonej ewidencji podatkowej,
  • prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych,
  • identyfikacji ryzyk podatkowych.
Doradztwo prowadzimy w zakresie:
  • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • podatków lokalnych i innych.
Image