O Firmie

Misja i cele firmy

Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j. za swój główny cel stawia sobie świadczenie profesjonalnych usług w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia księgowości oraz doradztwa podatkowego.
Celem naszego działania jest sukces naszych Klientów
Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym dla dobra naszych Klientów, przy zachowaniu niezależności, wiarygodności i obiektywizmu realizowanych zadań.

Misję tą realizujemy poprzez kompleksowe i profesjonalne podejście do każdego Klienta, dostosowane do jego potrzeb, oczekiwań, rozmiaru oraz zakresu działalności.
Podejmując się wykonywania w imieniu Klienta obowiązków z zakresu rachunkowości i podatków, mamy świadomość zaufania, jakie zostaje nam powierzone. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by poziom merytoryczny naszych usług był jak najwyższy, a sposób współpracy z Klientem zapewniał satysfakcję i bezpieczeństwo.

Image
Historia i dane organizacyjne
Firma powstała na podstawie umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością zawartej w dniu 29.09.1998 r. Założycielami i właścicielami firmy od początku i nadal są biegli rewidenci :
  • Zbigniew Kaczmarek
  • Krystyna Adamczyk
Obecnie prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki osobowej ( po przekształceniu w 2008 roku), której 100 % udziałowcami są biegli rewidenci.
Uchwałą nr 511/99/98 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12.10.1998r. firma została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1838.
Pozostałe dane ewidencyjne firmy to:
  • wpis w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000318550 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
  • NIP 667 - 15 - 34 - 826
  • Regon 311010762
Rejon naszej działalności obejmuje teren całego kraju, ale ze względu na siedzibę większość ofert realizujemy na terenie Wielkopolski.