Użyteczne linki


Wskaźniki finansowe, podatkowe i ZUS
http://www.wskazniki.pl
http://www.wskazniki.pit.pl
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
http://www.kibr.org.pl

Sejm RP

http://www.sejm.gov.pl

Ministerstwo Finansów

http://www.mf.gov.pl

Ministerstwp Skarbu Państwa

http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

http://www.ms.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

http://www.stat.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl

Serwisy podatkowe

http://www.gofin.pl
http://www.infor.pl
http://www.podatki.pl