Klienci


Poza różnymi profilami w zakresie specyfiki przedmiotu działalności, wymienionymi poniżej, badaniami obejmowaliśmy jednostki o różnym profilu kapitałowym w tym także spółki Skarbu Państwa. Badaliśmy także jednostki o specyficznej problematyce w zakresie rozliczeń podatkowych. Nie obce są nam jednostki tworzące grupę kapitałową i skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Nasza lista referencyjna to między innymi :
a) w dziedzinie ochrony zdrowia
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 AM ul. Przybyszewskiego w Poznaniu ,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku,
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy,
 • Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Gniezno,
 • Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. w Wieńcu Zdroju,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
 • NZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe " Energetyk" Sp. z o.o. Inowrocław,
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
b) w dziedzinie rolnictwa
 • Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o.,
 • Stadnina Koni Pępowo Sp. z o. o.,
 • Stadnina Koni Posadowo Sp. z o.o.,
 • Stadnina Koni Mieczownica Sp. z o. o,
 • Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o.
 • Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń- jednostkowo i konsolidacja,
 • Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane "Gałopol" Sp. z o.o. Gałowo,
 • Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe Sp. z o.o. Czerniejewo,
 • Hodowla Roślin Szelejewo Sp. z o.o. w Szelejewie + konsolidacja grupy,
 • Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. k/Leszna,
 • Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o., Mścice k / Koszalina,
 • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. Łowicz,
 • PIAST Hodowla Roślin Łagiewniki Sp. z o. o. Kruszwica,
 • Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Wschowa,
 • Gospodarstwo Rolno Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. Żydowo k / Gniezna,
 • Stacja Hodowli Roślin Modzurów Sp. z o.o. Modzurów woj. Śląskie,
 • Przeds. Prod.-Handlowe "Agropol" Sp. z o.o. Sokołowo k / Wrześni,
 • Kórnickie Przeds. Rol.-Han. "Jagrol" Sp. z o.o. Pierzchno k/ Środy Wlkp.
 • Stacja Hodowli i Unasieniana Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy plus Oddziały samobilansujące w Szczecinku, Olecku, Piątnicy i Zamościu,
 • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. z s. w Tulcach,
 • Przedsiębiorstwo Rolne "Rusko" sp. z o.o. w Rusku,
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. w Garzynie
c) w dziedzinie leśnictwa
 • Nadleśnictwo Turek,
 • Nadleśnictwo Koło,
 • Nadleśnictwo Czerniejewo,
 • Nadleśnictwo Krotoszyn,
 • Nadleśnictwo Konin,
 • Nadleśnictwo Karczma Borowa k/ Leszna,
 • Nadleśnictwo Taczanów,
 • Nadleśnictwo Włoszakowice,
 • Nadleśnictwo Gniezno
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
d) w dziedzinie gospodarki komunalnej i zaopatrzenia medialnego,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Konin,
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gostyń,
 • Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środa Wlkp.
 • Usługi Komunalne Sp. z o.o. Środa Wlkp.
 • URBIS Sp. z o.o. Gniezno
e) w dziedzinie produkcji i handlu,
 • Konspol - Holding Sp. z o.o. Nowy Sącz,
 • PPHU Konspol-Bis Sp. z o.o. Słupca,
 • PPUH Pasz-Konspol Sp. z o.o. Gierłatowo k / Wrześni,
 • Trans - Konspol Nowy Sącz
 • Konsolidacja Spółek Grupy Kapitałowej KONSPOL,
 • Spółek Akcyjnych "RUCH" w Bydgoszczy i Łodzi wraz z zespołami terenowymi Sieradz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski,
 • Mostostal - Konin Sp .z o.o. ,
 • Spółdzielnia Mleczarska Gniezno,
 • Jan Harbers Polska Września,
 • Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Konwart" Sp. z o. o. Konin,
 • Spółdzielnia Inwalidów "Przyjaźń" Słupca ZPChR,
 • "Lenwit" Sp. z o.o. Witaszyce,
 • Hansa Polska sp. z o.o. Baranowo k/ Poznania,
 • P.H.U. "Romex" Osiecza k/ Konina,
 • PRI Real Bud Sp. z o.o. Witkowo,
 • Fugo Trans Sp. z o.o. Konin,
 • Aluminium Recykling Organizacja Odzysku S.A. Konin,
 • Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. Konin,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe HUTNIK Sp. z o.o. Konin,
 • Firma Giszter Słupca,
 • EK Elektrokabel Fabryka Kabli Karolak i synowie Sp. j. Turek,
 • JMK Jan Kaczmarek Polanowo,
 • PH "DAVI" Sp. z o.o. Gostyń,
 • Stal - Met Sp. z o.o. Gostyń,
 • Techniczno - Handlowa Obsługa Rolnictwa "TORAL" Gostyń.
 • Mostostal Montaż Sp. z o.o. Słupca,
 • PRI REAL BUD Sp. z o. o. Witkowo
f ) w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Konin,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Słupca,
 • Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Gniezno,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole,
 • Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Jeżyce" w Poznaniu
 • Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Poddębice,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" we Włocławku.
g) w innych dziedzinach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National - Luis Uniwersity w Nowym Sączu,
 • Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość Nowy Sącz